SV. KLIMENT OHRIDSKI

MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA ZAEDNICA VO REPUBLIKA SLOVENIJA

Click here to edit subtitle


РАСПОРЕД ЗА БОГОСЛУЖБИ

11.09 - САБОТА ( ОТСЕКУВАЊЕ ГЛАВАТА НА СВ.ЈОВАН КРСТИТЕЛ)

- КРАЊ 08ч 30м ( Божествна Литургија )

- Љубљана 10ч 30 ( Утрена Богослужба )

12.09- НЕДЕЛА-

- КРАЊ 08ч 30 ( Утрена Богослужба )

- ЉУБЉАНА 10ч 30 ( Божествена Литургија )

⚜️ И З В Е С Т У В А Њ Е ⚜️

• МОЛЕБЕН за УЧЕНИЦИТЕ •

Почитувани верници.

Драги ученици и студенти !!!

И оваа година, во нашата Црква , на ден 12 СЕПТЕМВРИ - НЕДЕЛА , 

по завршувањето на БОГОСЛУЖБИТЕ ќе се одржи заедничка молитва

• МОЛЕБЕН •

за успешен и благословен почеток на новата учебна 2021 година.

✝️ ХРИСТОС ПОМЕЃУ НАС ✝️